مهر ۱۳۹۶

تنظیم خواب کودک

sleep

فعالیت های بدنی کودک مانند بازی کردن در پارک، ورزش و ... را در طول روز افزایش دهید.مادر و کودکی ها این بازی ها باید تا غروب آفتاب ادامه داشته باشند به تدریج باید فعالیت کودک را کاهش دهید و به جای بازی های پر تحرک ، فعالیت هایی مثل مطالعه، شنیدن قصه و یا تماشای تلویزیون را جایگزین کنید. باید سعی کنید قبل از خواب بازی های هیجان انگیز مثل بازی های کامپیوتری را انجام ندهند و یا فیلم های هیجان انگیز نبیند. با صحبت و عمل کودک را تشویق کنید.مادر و کودکی عزیز هر شب به وقت شناسی...

ادامه خواندن ←